هیات دوچرخه سواری شیراز

۰

نامش سید ناصر ضرغامی است

نامش سید ناصر ضرغامی است اهل استهبان . در هیات شهرستان استهبان خدمات ارزنده از خود به جا گذاشته و جوانان زیادی را در مسیر درست دوچرخه سواری قرار داده. تا کنون یک بار...

۰

بیانیه کمیته داوران استان فارس در خصوص مرحله سوم لیگ دوچرخه سواری کوهستان بانوان فارس

مرحله سوم لیگ دوچرخه سواری کوهستان بانوان استان فارس در روز جمعه ۱۹ مرداد ماه سال ۹۷ با شرکت بیش از ۴۰ ورزشکار در دو رده سنی جوانان و نوجوانان به المنیتور اختصاص یافت...